Bundliniedisponenter

Disponenter der:
- ikke tager højde for at chaufførere også er mennesker,
- ikke accepterer at deres disponeringer skal rette sig ind efter de regler der findes for kørsel,
- betragter deres dispositioner og ønsker som det vigtigste i verden,
- finder det for "god skik" at snyde kunder, vognmænd,chauffører og andre disponenter når det kan gøres til egen fordel,
- mener at det er smartere at sende et 40-tons vogntog ud og finde ud af om oplysningerne er rigtig, end at ringe og forhører sig,
- ikke mener det er deres arbejde at indsamle oplysninger der kan hjælpe med til at løse deres opgaver,
- mener at faglig etik er noget andre bør have, er Bundliniedisponenter.

Begrebet kan udlægges på to måder, der sagtens kan være samtidig gældende.
Enten som dækkende over at det eneste parameter der har betydning for deres arbejde er hvad der kommer til at stå på bundlinien af deres regnskab.Eller som dækkende over at de rangerer i nærheden af bundlinien målt på faglige evner indenfor deres erhverv.