Som uploadet på News: dk.politik d. 1. juni 1998

*****************
i filen <35725B8B.AE24DB99@snydt.dk> (Se note)
*****************

EU-DOKUMENT

Dette har du valgt med dit JA den 28 maj 1998.

   * Stormagten EUROPA.
Europa Unionen vil blive afløst af Europas Forenede Stater. Der igen vil blive omdannet til staten Europa. Jo størrere enhed, jo nemmere er det at omgå befolkningens demokratiske rettigheder. Og det gør det også meget sværere at "kuppe" magten fra dem der vil have magten.

   * Dårligere sociale forhold.
Danske sociale forhold vil blive stillet til rådighed for beboere fra de øvrige lande i Unionen. Således at disse har krav på samme behandling i Danmark som Danske statsborgere. Gratis naturligvis. En naturlig følge heraf vil blive at de danske sociale forhold vil blive en hel del dårligere.

   * Mindre indflydelse på egne forhold.
Den største del af regelfastlæggelse, f.eks. med overenskomster, vil blive styret af love og direktiver, således at forhandlingsretten, i praksis, vil blive ophævet.

   * Dårligere miljø.
Ingen får lov til at stille højere krav til miljøet, end hvad der kan opfyldes i hele Unionen.

   * Dårligere madvarer.
Der vil blive åbnet op for salg af bestrålede og gensplejsede madvarer. Og der vil blive indført forbud mod at gøre opmærksom på denne forskel.

   * Indskrænkning af personlig frihed.
Frihed til selv at vælge bopæl og job vil blive indskrænket. Man vil blive "pålagt" at udføre det job man bliver pålagt. Og man vil blive "pålagt" at flytte derhen hvor det er ønsket.

   * Øget overvågning.
Gader og veje vil blive overvåget. Der vil pågå registrering at folks færden.

   * Afskaffelse af dansk demokrati.
Danske folkevalgte forsamlinger vil kun få administrative opgaver. Love og regler vil blive vedtaget andetsteds.

   * Oprettelse af Europa-hær.
Der vil blive oprettet en størrere hær til at tydeliggøre at Europa ønsker sine interesser respekteret.

   * Nationale symboler afskaffes.
Dannebrog afskaffet som national symbol. Eu-flaget bliver eneste lovlige flag.
Nummerplader ændres til EU-nummerplade. Sikkert uden angivelse af hvorfra køretøjet kommer.

   * Tysk og/eller fransk indføres som forvaltningssprog i hele EU.
Der vil blive indført et, højest to, sprog som vil skulle bruges i hele Unionen. Øvrige sprog vil ikke kunne bruges hvis man vil i kontakt med offentlige myndigheder.

   * Dansk repræsentation mindskes til under 1%.
Danske ansatte i EU-systemet vil udgøre mellem 0 og 0,5%. Unions-myndigheds udøvelse vil blive varetaget af ansatte fra andre områder.

   * De nuværende nationale grænser afskaffes.
Unionen vil blive inddelt i et antal administrative områder der, såvidt muligt, IKKE vil komme til at følge de nuværende landegrænser.

   * Den danske Grundlov vil blive omgået lidt efter lidt.
Dette vil ske således at en afstemning ikke bliver nødvendigt. Unions-regler vil blive sat over Grundloven. Og vi vil blive dømt til at overholde disse regler fremfor Grundloven. Til sidst vil Grundloven være af så lidt betydning at det ikke vil være et problem at afskaffe den.

Dette er ikke ment som et oplæg til debat. Men som et oplæg til eftertanke.
Hvornår tingene bliver som ovenfor beskrevet, kan jeg ikke sætte tid på. Men blot er jeg sikker på at det er den vej tingene går og at jeg nok skal nå at opleve det.
Nogle af punkterne er allerede ved at blive indført.


MVH Finn
Rystet og chokkeret!
Hvornår får vi vores anden afstemning? Eller er det kun når politikerne ikke får deres vilje at vi skal stemme to gange?

*****************
Note:
Som ovenfor nævnt blev dette indlæg uploaded i nyhedsgruppen news:dk.politik den 28. maj 1998.
nu (980914) er det ikke muligt at finde dette indlæg på USENET. End ikke på DejaNews. Der findes tilsyneladende kun tre svarindlæg til det oprindelige indlæg.
Så en eller anden "afrydder" har sikkert muntret sig.