Ideer til fri afbenyttelse

Ikke i prioriteret rækkefølge
(danskvejbruger.dk)Forsøg på at få bilister til at holde afstand til forankørende
Afstanden gælder for lastbiler til forankørende og for andre køretøjer inden de trækker ind foran en lastbil.


90 m
80 m
70 m
60 m
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m


Afstanden gælder for personbiler til forankørende og for andre køretøjer inden de trækker ind foran en personbil.


90 m
80 m
70 m
60 m
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m


Samlet indsats vedr. miljø, trafik og offentlige udgifter.
Der indføres et system så føreren af et køretøj der bruges til transport frem og tilbage mellem hjem og arbejde ikke kan få kørselsfradrag for sin egen transport.
Derimod kan ejeren/føreren modtage kørselsfradrag for de passagerer han/hun befordrer mellem deres hjem og arbejde.
Således at hvis der er en passager med opnåes et fradrag. Er der to passagerer med opnåes der to fradrag. Antallet af fradrag der kan gives til samme køretøj begrænses til syv.
Overvægt på lastbiler
Det gøres lovpligtig at alle lastbiler udstyres med et vejesystem. Systemet skal fungere så det løbende vejer hver aksel på bilen. Bagerst i ladet (påhængsvognen/traileren) anbringes der er to rød, to gule og to grønne lysdioder. Vejning skal også fungere på trailere der ikke er koblet på en trækker.
Køretøjet skal så indrettes således at når der er overtlæs (en eller to røde lys) bliver bremserne blokeret så det ikke kan flyttes. Når der kun er lidt overlæs (en eller to gule lys) kan det flyttes, men ikke i en grad så der kan køres normalt. Først når der er to grønne lys kan der køres.
Der skal være to af hver farve for at kunne markere hvilken ende af køretøjet overlæsset optræder.
Folkevalgte
Det indføres at folketingsmedlemmer der taler imod de meninger de har givet til kende under valgkampen får et "klip". Tredie gang de får et klip er det ud. Hvorefter de må vente til næste valg med at forsøge at komme ind igen.
Religionsfrihed
Det bør slåes fast at brug af religiøse skrifter til at påtvinge eller søge at påtvinge andre en religion er en krænkelse af disses religionsfrihed. Og at dette også gælder overfor egen ægtefælle og evt. børn.
Rygning
Udfra de fakta at ikke alle rygere får "rygerelaterede" sygdomme, og at også ikke-rygere kan få "rygerelaterede" sygdomme, undersøges det om der en en genetisk betinget sammenhæng der har størrere betydning end rygning. Herunder også hvilken påvirkning miljø, specielt arbejdsmiljø, har på udvikling af "rygerelaterede" sygdomme.
Lastbilspejle
Der oprettes pladser til kontrol af lastbilspejle i stil med den "spejldug" myndighederne har afprøvet.
Lastbilspejle
I stedet for at plastre lastbilerne til med spejle gør man det pligtig at have et (1) hovedspejl, et (1) vidvinkelspejl og et kamera der, fra foreste højre hjørne, dækker fra 15 grader ude fra bilens side og 180 grader rundt til 15 grader ind foran bilen.
Højresvingsulykker
Der indføres generelt forbud for cyklister mod at køre på højreside af lastbiler og lukkede varevogne.
Køafskaffelse
For at modvirke dannelse af bilkøer ved de store byer morgen og aften indføres det at personbiler med kun en person i kun må køre i 1. spor hvor der er flere end et spor. Og at kun personbiler med 3 eller flere personer må bruge 3. spor. Ordningen skal gælde mellem 06:00 og 09:00 og igen mellem 15:00 og 18:00, mandag til fredag.
Rygning
Der indføres en nedre grænse for rygerpolitik der består af at der som minimum skal gøres plads til et antal rygere der svarer til den andel af rygere der er i befolkningen (Ca. 25%). Kun steder hvor der kan opstå fare, eller sundhedsproblemer, ved rygning, i forbindelse med produktionen kan et totalt forbud komme på tale. Og sådanne steder skal der oprettes sikre rygerum i passende afstand fra arbejdsstedet.
Aktivering
Ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere eller arbejdsløse skal disse enten have overenskomstmæssig løn, eller have deres timetal nedsat så deres faktiske timeløn står i forhold til lønnen efter overenskomsten, udregnet efter deres kontanthjælp eller understøttelse.
Lektier
Lektie læsning uden for skoletiden afskaffes. Det må være vigtigere at barnet har tid til at opnå sociale færdigheder i omgang med kammerater end at det skal bruge 40+ timer om ugen på skolegang. For voksne er der en grænse ved 37 timer om ugen. Denne bør ikke overskrides børns for skolegang, alt incl..
Bødefond
Alle bøder og strafafgifter indbetales til en fond, der holdes udenfor statens regnskab og udenfor politikernes kontrol.
Elektronisk afstemning
Bødefonden får som fast opgave at oprette og drive et elektronisk afstemningssystem der kan bruges når befolkningen skal afgøre hvad fondens penge skal bruges til. Når systemet har vist sit værd bruges det også til afstemninger og valg i det offentlige.
Dødsstraf
Det indføres som holdning til, og behandling af, lande der har dødsstraf i deres lovgivning at de betragtes som bananrepublikker af værste skuffe.
Du skal selvfølgelig ikke høre noget for det hvis du fortæller mig at du har hentet inspiration herfra. Eller hvis du har ideer du mener skulle med her. Kommentarer i øvrigt kan også sendes til Guldfinn
::: Made with CoffeeCup HTML Editor 2006 :::