4) Der blive indført et nyt valgsystem.

At blive valgt til folketinget (og amts- og byråd) skal ske på baggrund af personlige holdninger.
Ikke på baggrund af et partiprogram.
Derfor indføres der et nyt valgsystem, hvor kandidaterne er opstillet i alfabetisk orden, uanset hvilket parti de vedkender sig. Hvis noget.
At opstille som kandidat er noget den enkelte person gør. På baggrund af et antal personlige stillerere.
Hvert 4. År gennemføres der en valghandling, med tilhørende opstilling af kandidatliste.
På valgdagen får vælgeren, efter at havde identificeret sig, udleveret en kandidatliste og et stemmekort. Vælgeren medbringer begge dele fra valgstedet, efter valghandlingen.
Hver vælger "trækker" selv sit stemmekort fra en bunke på mindst 500 kort. Kortene skal være i tilfældig orden og blandet på landsplan.
Vælgeren skal kunne benytte ethvert valgsted.
Valghandlingen foregår ved at vælgeren udvælger en person fra kandidatlisten og markerer sit valg ved indtastning i en "valgmaskine". Hvis vælgeren, i løbet af valgperioden, bliver utilfreds med den valgte, kan stemmen flyttes til en anden kandidat, fra listen.
F.eks. En gang om måneden optælles stemmetallende. Og der sker udskiftning i folketinget i henhold hertil.
For at undgå svindel med stemmekort, kan bortkomne stemmekort ikke erstattes.
Og vælgeren mister sin stemmeret for resten af valgperioden.