6) Vold, fysisk som psykisk, mod andre mennesker blive straffet meget hårdere end den bliver idag.

Offerets rettigheder ville blive sat over forbryderens.
Straffen for at udøve vold, fysisk som psykisk, må aldrig kunne være kortere end den "straf" offeret "idømmes".
Hvis straffen for "simpel vold", f.eks., er 40 dages fængsel, kan afsoningen af den idømte straf først begyndes afsonet efter at havde været fængslet i lige så mange dage som det tager offeret at komme fysisk og psykisk i orden igen.
Er voldshandlingen af en sådan karakter at offeret aldrig kommer i orden igen, kommer forbryderen heller aldrig ud igen.
Fængsler skal gøres til fængsler. De skal ikke være instittutioner for uddannelse i nye tricks.
Dødsstraf må ingensinde indføres. Det er ikke mulig at omgøre en dødsstraf, hvis det efterfølgende skulle vise sig at der er begået rettergangsfejl.