7) Toldvæsnet blive afskaffet.

Hvis man tager den indtægt staten har ved told. Og derfra fratrækker den udgift staten har til gennemførelse af toldkontrollen, får man sikkert et positivt tal.
Men hvis man derefter også fratrækker den udgift samfunder i øvrigt har p.g.a. toldkontrollen, vil man helt sikkert nå et negativt tal.
Med andre ord; Toldkontrol er en indtægtskilde for statskassen, men for samfundet som helhed er den ren udgift.
Derfor afskaffes toldkontrol. Dette skal gælde for hele EU.
Midlerne og nogle af de mennesker der frigøres herved bruges til en effektiv efterforskning af ind- og udførelse af ulovlige varer og mennesker.