8) Lovgivningen blive forenklet.

Al dansk lov gennemgåes med "tættekam".
Alle unødvendigheder fjernes.
Alle modsigelser, også med andre love, afklares.
Sproget lovene affattes i ændres til almindelig brugt dansk.