10) Arbejdsgiverene blive tillagt "skylden" for arbejdsløsheden.

Som det er idag tillægges de arbejdsløse skylden for at de er arbejdsløse. Dette bør ændres. For den der har mindst indflydelse på antaller af arbejdspladser er den arbejdsløse.
Det indføres at arbejdsgiverne skal betale en "arbejdsløshedsskat". I første omgang reguleres personskatterne tilsvarende, således at udgiften bliver nogenlunde den samme, for arbejdsgiveren.
Formålet er at arbejdsgiverene, i deres regnskaber, direkte kan se hvormeget de betaler for at have et korps af ledige at vælge imellem. Arbejdsløshedsskatten reguleres, uafhængig af alle andre skatter, efter hvad der er brug for for at dække arbejdsløshedsunderstøttelsen.