11) Behandlingen af flygtninge blive ændret, således at Danmark kunne modtage mange flere.

Flygtninge samles i lejre, hvor de indenfor visse etiske regler kan opretholde deres oprindelige sprog, kultur og religion.
Lejrene oprettes i det antal der er nødvendig for at undgå stridigheder mellem etniske grupper.
I disse lejre bespises, beklædes og beskæftiges flygtningene.
I det omfang det er nødvendig behandles fysiske og psykiske skader.
Lejrene skal have en størrelse så interneringen i sig selv ikke forværere flygtningenes situation.
I disse lejre kan flygtningene blive indtil situationen i det land de kommer fra, tillader en hjemrejse.
Ønsker flygtningene at blive integretet i det danske samfund, overflyttes de til en anden lejr, hvor der indlæres nok kendskab til dansk sprog, dansk kultur og dansk levevis, til at de kan klare sig selv i det danske samfund.
Blivende indvandrere skal igennem samme integrationsproces som flygtninge der ønsker varigt ophold.