12) Rygning

Områder (virksomheder, kommuner, amter m.v.) der ønsker at indføre rygeforbud skal følge følgende regler:

1) Forbudet skal begrundes med særlige forhold der gør at rygning ikke kan tillades. Forbud alene fordi ledelsen vil indføre det kan ikke accepteres.

2) Hvor forbud indføres skal der indrettes rygeafdelinger i et omfang der står mål med forholdet af rygere i samfundet (ca 25%)

3) Ovenstående kan fraviges hvor særlige forhold gør sig gældende. F.eks. p.g.a. brandfare eller omgang med fødevarer. Sådanne steder skal der indrettes rygesteder så tæt på som det er forsvarligt. Og arbejdsgange skal indrettes så rygeren kan få sin lyst stillet med, for rygeren, passende mellemrum.

4) Kun hvor der er søgt og meddelt tilladelse må rygning indgå som et parameter ved en ansættelse.