1) At det gøres mange gange sværere at opnå retten til at føre et motoriseret mordvåben rundt på de danske veje.

Grænsen for hvornår man indehaver nok evner til at kunne få et kørekort er tilsyneladende sat efter et politisk ønske om at så mange som mulig skal kunne få det, fremfor et ønske om at varetage et acceptabelt niveau af trafiksikkerhed.

Erhvervelse af et kørekort burde først kunne ske efter at havde gennemgået en to-tre uger lang dagskole med undervisning i alle trafikkens aspekter.

Afsluttende prøve skal vise at aspiranten har lært hvad trafik handler om. Og ikke den politiske opfattelse af trafikken. Men trafikken som den foregår ude på vejene.

Prøven bør skulle gennemgåes hvert femte år.