3) At erhvervsmæssig kørsel skal have forrang fremfor privat kørsel.

Personbilskørsel er, for 80-90% vedkommende unødvendig. Og kunne klares med andre transportformer.

Jeg kalder det "statussymbolkørsel". Da det kun er fordi bilen nu er der, at den bruges.

For at den kørsel der har noget fornuftigt at bruge vejene til, kan komme til der, bør det indføres at privatkørsel skal vige for erhvervskørsel, hvor det er nødvendigt. For erhvervskørslen.

På veje med to eller flere spor, skal privarkørsel have forbud mod at overhale lastbiler og busser der markerer at de selv vil overhale.