4) At der blev indført en europæisk færdselslov.

Der bør indføres en fælles europæisk færdselslov, således at regler og afmærkninger bliver ens.

Der skal være regler der gør at forvaltningen bliver så ens som mulig.

Kun hvor det ikke kan undgåes, må tyske regler og tysk forvaltning bruges som forbillede for loven.