5) At cykelister blev sat til at lære at passe på sig selv.

At kunne færdes forsvarligt på cykle bør indlæres fra børnehavestadiet.

Færdselsundervisning bør være en fast, tvungen, del af ethvert skoleforløb. Incl. højere læreanstalter.

For at højne trafiksikkerheden, for cykelisterne, bør de pålægges ubetinget vigepligt overalt hvor deres vej krydser den bilende trafik.

Alt for mange kører rundt i sikker forvisning om at det er bilerne, ikke dem selv, der skal passe på.

Det, forsikringsmæssige, ansvar bilerne er pålagt overfor cykelisterne, bør fjernes.