9) At alle vejanlæg ændres således at alle køretøjer kan bruge dem.

Der er, vistnok i EU-regi, kræfter igang for at gøre vejanlæg mindre.

I år 2006 vil en stor del af de nuværende erhvervskøretøjer være ulovlige.

Allerede idag udformes vejanlæg sådan at de bliver til unødige, i værste fald livsfarlige, forhindringer for køretøjer størrere end "vejingeniørens" 2CV.

Som eksempel kan nævnes at "Miljøvej" for mig betyder "Bevist farliggjort vejforløb".

Oftere og oftere laves disse forhindringer uden tanke for at der også findes lastbiler.

Om der ligger en bagtanke om at få lastbilerne til at køre andre veje ved jeg ikke. Blot ved jeg at en sådan holdning er snævertsynet, reaktionær og erhvervsfjensk.

Ofte findes der ikke alternativer.