10) At vejbumb forbydes.

Vejbump gør ingen gavn der står mål med den skade de forvolder.

Hvis de udformes således at de har en effekt overfor personbilerne er de ulovlige, efter dagens regler. Hvis de udformes lovligt, således at de passer til lastbilernes passage med tilladt hastighed, har de ingen effekt overfor personbilerne.

Derudover er der ikke mange der tænker på at man somme tider ikke kan/må kører udenom. I medfør af sit arbejde/køretøj.

En passage af et vejbump giver minimum fire stød op i ryggen på føreren.

Der findes chaufførere der er/har været udsat for 1500+ af den slags stød, om dagen.

Var der nogen der tænkte rygskade?

Min definition af et lovligt vejbump er at jeg kan passere det med lastbil, med den for mig lovlige hastighed, og med kaffekoppen halv fuld - uden at spilde.

Men når der nu findes en udformning der har den ønskede virkning overfor personbiler uden at lastbilerne skal overordentlig langt ned i hastighed (15-25 km/t), hvorfor har jeg så aldrig set dem brugt?