12) At der strammes gevaldig op omkring afmærkning ved vejarbejder.

Vejarbejdere lever tilsyneladende efter samme regl som cykelisterne. "Det er de andre der skal passe på os"

Afmærkningen omkring vejarbejder er ofte så mangelfuld at arbejdet burde stoppes.

Jeg er udemærket klar over at bedre afmærkning koster flere penge. Men simpel omtanke, fra dem der opstiller afmærkningen, ville ofte løse de værste problemer.

Der skal ikke mange fejl til før den totale mangel på respekt for afmærkningerne indtræder.

En strækning på 4-5 km motorvej, der er belagt med en 50 km/t hastighedsgrænse, fordi der, et eller andet sted på strækningen, foregår vejafstribning over et stykke af 100-200 m er helt ude af proportioner. Når bilisten endelig når frem til stedet hvor der faktisk foregår noget, vil hastigheden ofte være oppe på de 150 km/t den var før afmærkningen begyndte.

En "rullende" afmærkning der fulgte arbejdet ville være på sin plads.

"Men det koster jo penge?"

Ja. Men det andet koster menneskeliv.

Vejarbejderes liv!