13) At de generelle hastighedsgrænser fjernes.

Grundlæggende skal alle hastighedsgrænser fjernes.

Den eneste hastighedsfastsættende regel der bør være er at "Hastigheden skal altid afpasses efter forholdene".

Dernæst skal det fastslåes at generelle hastighedsgrænser intet har med færdselssikkerhed at gøre. De er et udtryk for hvad der var politisk flertal for da de blev vedtaget.

Skal vi have generelle hastighedsgrænser skal de ændres i forhold til hvad de er nu.

Grundreglen bør være: "Sammevej, samme hastighed".

På motorveje hæves hastigheden til 130 km/t for personbiler, 100 km/t for godkendte busser, 90 km/t for lastbiler. Og minimushastigheden hæves til 60 km/t.

På motortrafikvej sættes hastigheden til 90 km/t for alle biler. Medmindre vejen har to eller flere spor i hver retningen. Da tillades 100 km/t for personbiler og busser.

På almindelig landeveje sættes hastigheden til 80 km/t for alle biler.

I bymæssigt område sættes hastigheden til max. 80 km/t for alle biler. Hvor lavere hastigheder er påkrævet skiltes disse.

Overalt indføres en hastighedsgrænse for personbil med campingvogn på 45 km/t.

Enhver hastighedsbegrænsning skal have en trafikal årsag.