14) Diverse:

- Byzone, vejbump, cikaner m.v., må ikke forefindes på primærruter!

- Vejbump må ikke forefindes på sekundærruter.

- Cikaner skal udformes således at lastbiler, farefrit, kan passere med den på stedet tilladte hastighed.

- På motorveje må der ikke være over 15 km mellem hver p-plads med WC. Og ikke over 45 km mellem hver rasteplads med tanknings- og spisemulighed.

- På primærruter må der ikke være over 10 km mellem hver p-plads. Og ikke over 30 km mellem hver rasteplads med WC.

- På sekundærruter må der ikke være over 15 km mellem hver p-plads.

- P-pladser forbeholdt personbiler tæller ikke med.