Politiske meninger
Hvis JEG fik min vilje, ville:

1) Politiske partier blive sat udenfor indflydelse.
2) Der blive indført folkeafstemninger om næsten alt.
3) Politikerne være til for folket og ikke omvendt.
4) Der blive indført et nyt valgsystem.
5) Befolkningen selv komme til at bestemme hvad de ville have indflydelse på.
6) Vold, fysisk som psykisk, mod andre mennesker blive straffet meget hårdere end den bliver idag.
7) Toldvæsnet blive afskaffet.
8) Lovgivningen blive forenklet.
9) Mennesket blive sat over værdierne.
10)Arbejdsgiverene blive tillagt "skylden" for arbejdsløsheden.
11)Behandlingen af flygtninge blive ændret, således at Danmark vil kunne modtage mange flere.
12)Rygning

Opdateret d. 16.12.2004