Meninger omkring trafik

Hvad jeg kunne tænke mig der skulle ske er:

1) At det gøres mange gange sværere at opnå retten til at føre et motoriseret mordvåben rundt på de danske veje.
2) At man, for at få indflydelse på trafikkens udformning (love, vejanlæg, forvaltning m.v..) skal havde "levet på vejene" i mindst to år.
3) At erhvervsmæssig kørsel skal have forrang fremfor privat kørsel.
4) At der blev indført en europæisk færdselslov.
5) At cykelister blev sat til at lære at passe på sig selv.
6) At campingvogne forbydes.
7) At alle trafikanter blev "udsat" for samme kontrolmuligheder.
8) At det at få lov til at føre et køretøj erhvervsmæssigt, indebar at man havde været igennem en 8-24 ugers dagskole.
9) At alle vejanlæg ændres således at alle køretøjer kan bruge dem.
10) At vejbumb forbydes.
11) At højre vigepligten ændres til venstrevigepligt.
12) At der strammes gevaldig op omkring afmærkning ved vejarbejder.
13) At de generelle hastighedsgrænser fjernes.
14) Diverse:


Tallene er link til uddybning af det enkelte punkt: